Tietosuojakäytäntö

 • REKISTERINPITÄJÄ

Tuus-catering Oy / Nurkka10

 • REKISTERIEN NIMET
 • Nurkka10:n verkkokaupan asiakasrekisteri
 • Nurkka10:n ja Tuus-catering Oy:n yhteydenottolomakkeen asiakasrekisteri


 • HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Nurkka10 ja Tuus-catering Oy käyttää henkilötietoja verkkokauppatilauksiin sekä yhteydenottolomakkeiden kautta tulevien tilausten hallintaan.


 • REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Nurkka10:n ja Tuus-cateringin rekisteriin tallennettavia henkilötietoja käytetään:

 • Verkkokaupassa keräämällä nimitieto sekä puhelinnumero. Henkilön osoite kerätään mahdollista kuljetusta varten.
 • Muiden kuin verkkokaupan kautta tulleiden tilausten tiedot kerätään yhteystietolomakkeen kautta, jolla kerätään henkilön nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.


 • SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 • Nurkka10:n verkkokaupan asiakasrekisterin tietolähteenä on ensisijaisesti henkilön laittamat Nurkka10:n vaatimat yhteystiedot,joita ovat:
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite (kotiinkuljetuksissa)
 • Sähköpostiosoite


 • Nurkka10:n/ Tuus-cateringin yhteydenottolomakkeiden kautta oleva asiakasrekisterin tietolähteenä ensisijaisesti henkilön laittamat Nurkka10:n/ Tuus-cateringin vaatimat yhteystiedot,joita ovat yhteydenottolomakkeen tyylistä riippuen:
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite


 • TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta muualle kuin Nurkka10:n käyttöön. Yhteydenottolomakkeiden kautta tulevat tiedot tallentuvat Webnoden ylläpitämään hallintapaneeliin. Tietoihin pääsee käsiksi Nurkka10:n tilauksista vastaava henkilö sekä tarvittaessa tiedot luovutetaan henkilölle, jolla tarve saada pääsy henkilökohtaisiin tietoihin.


 • REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastiedot tallentuvat Nurkka10:n verkkosivujen hallintapaneeliin, josta on vastuussa Webnode. Webnode on vastuussa rekisterin suojauksesta. Hallintapaneelissa olevaan rekisteriin pääsee kirjautumaan ainoastaan Nurkka10:n tilausvastaava.


 • TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Mitään rekisteritietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle vain rekisteröidyn nimenomaisella luvalla tai poikkeustapauksissa rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi.


 • REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Nurkka10:n käytössä ei ole rekisteriä, jonka kautta lähtisi rekisteröidylle tietoja. Henkilö saa itse vaatia tietojaan, jotka luovuttaa tiedosta vastaava henkilö. Tarvittaessa Nurkka10 hoitaa informoinnin henkilölle sähköpostin välityksellä tai puhelimitse.


 • TARKASTUSOIKEUS

Rekisterissä olevalla henkilöllä on tarkastusoikeus henkilökohtaisiin tietoihinsa. Tietoja saa tiedustella Nurkka10:n tietosuojavastaavalta, joka luovuttaa tiedot.


 • OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA TAI POISTAMISTA

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus korjauttaa tai poistaa tietonsa Webnoden tarjoamasta hallintapaneelista.


Nurkka10:n ja Tuus-cateringin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tuus-catering Oy

(Nurkka10)

Vuohikkaankuja 9

04300 Tuusula

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Tuus-catering Oy

Vuohikkaankuja 9

04300 Tuusula

+358 50 585 4719

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Vilma Pyykkönen

050 585 4719

info@nurkka10.com